outplacement

Een outplacementtraject is een actieve en deskundige ondersteuning bij verandering van werkkring. Heb je te maken met een gewenst of ongewenst vertrek, dan biedt een outplacementtraject jou en jouw werkgever de kans om met zorg op zoek te gaan naar nieuwe mogelijkheden. Jouw situatie is uniek en daarom is elk traject bij Projob maatwerk. Ieder traject is er op gericht dat je aan het einde ervan weer zicht hebt op een nieuwe positie op de arbeidsmarkt.

Twee fases
Een outplacementtraject bestaat uit twee fases: Persoonlijke oriëntatie en Externe oriëntatie (concreet zoeken naar een baan en jobcoaching). In een persoonlijk gesprek met jou en eventueel je werkgever wordt besproken en afgestemd wat de juiste aanpak is.

Werkwijze
Na overeenstemming worden de werkwijze, het budget, de eventuele evaluatiemomenten en de duur van het traject bepaald, zodat vooraf bekend is wat kan worden verwacht.

Netwerk
Een voordeel van een outplacementtraject bij Projob is dat wij op ons kantoor ook bemiddeling op de arbeidsmarkt bieden. Er kan dus direct kosteloos gebruik worden gemaakt van het netwerk van Projob.

De vaste loopbaancoaches die voor jou klaarstaan 

 

Marieke Verhagen

Fida van Loen

Judith Meijer

Wil je meer weten over outplacement?