Waarschuwing voor vacaturefraude! Lees meer

Wanneer ben je een Zelfstandig ondernemer?

Werken als zelfstandig ondernemer

De Belastingdienst bepaalt of je zelfstandig ondernemer bent voor de inkomstenbelasting of niet. Daarvoor bekijkt zij bijvoorbeeld of je winst maakt en hoeveel tijd je aan je bedrijf besteedt. Vaak hangt de beslissing af van iemands specifieke situatie.


             

Om te bepalen of je zelfstandig bent, gebruikt de Belastingdienst een aantal criteria. Dat is onder meer:

Aantal opdrachtgevers
Als ondernemer werk je voor meerdere opdrachtgevers en heb je wisselende inkomsten.

Zelfstandigheid
Bepaal je zelf hoe je je werk doet of bepaalt je opdrachtgever dat?

Streven naar continuïteit
Onderneem je acties om te zorgen dat je bedrijf blijft bestaan?

Investeren in je bedrijf
Koop je je eigen bedrijfsmiddelen? Besteed je geld aan marketing om je bedrijf te profileren?

Zelf risico lopen

Wie loopt het risico als dingen misgaan? Wie is aansprakelijk bij eventuele schade?

Streven naar winst

Beoordeling zelfstandigheid
Je omstandigheden spelen een belangrijke rol bij het bepalen of je wel of niet een zelfstandig ondernemer bent. In sommige gevallen is het bijvoorbeeld minder belangrijk om 3 opdrachtgevers te hebben. Het gaat er niet alleen om dat je aan bepaalde criteria voldoet, maar vooral hoe deze criteria met elkaar samenhangen. De mate waarin je voldoet aan de verschillende criteria geeft de doorslag.

Voorbeeld: zelfstandigheid
Een interim-manager krijgt de opdracht om als zelfstandige een grote reorganisatie door te voeren bij een bedrijf. Hij heeft hierdoor in het betreffende jaar maar 1 opdrachtgever. Toch wordt hij als zelfstandige gezien. Het gaat in dit geval om een opdracht met een duidelijk begin en eind. Er is geen gezagsverhouding en de interim-manager mag zijn werk naar eigen inzicht uitvoeren. Ook is hij zelf aansprakelijk voor de schade die ontstaat bij een eventueel verkeerd gegeven advies.

Voorbeeld: verkapt dienstverband
Een ondernemer verleent via 1 bemiddelingsbureau haar diensten bij een groot aantal bedrijven. Zij stuurt haar facturen hiervoor aan het bemiddelingsbureau. De partij die de facturen krijgt, wordt gezien als opdrachtgever. In dit geval het bemiddelingsbureau. De ondernemer heeft dus maar 1 opdrachtgever en voldoet daarmee niet aan de criteria voor zelfstandig ondernemer. Ze heeft daarom een dienstbetrekking bij het bureau.

Gebruikte bron: Kamer van Koophandel