Waarschuwing voor vacaturefraude! Lees meer

Informatie LoonheffingskortinG

Informatie loonheffingskorting

Loonheffingskorting toepassen

De loonheffingskorting is een korting op de loonbelasting/premie volksverzekeringen. Je werkgever of uitkeringsinstantie past de heffingskortingen die voor jou gelden, automatisch toe. De loonheffingskorting mag maar door één werkgever of uitkeringsinstantie tegelijk worden toegepast.
Kruis op het door ons verstrekte formulier “ja” aan als je wil dat wij als werkgever de loonheffingskorting toepassen. Als er een wijziging is, moet je ons schriftelijk verzoeken met de wijziging rekening te houden. Dit kun je doen door een nieuwe “Opgaaf gegevens voor de loonheffingen” in te vullen en in te leveren. Dit formulier kun je hier downloaden.

Aandachtspunten:

Als je geen opgaaf doet

Als je je persoonlijke gegevens niet opgeeft, moet je werkgever of uitkeringsinstantie 52% loonbelasting/premie volksverzekeringen inhouden. Dit is het hoogste belastingtarief. Verder moet je werkgever over je hele loon de premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet berekenen. Hetzelfde geldt als je onjuiste persoonlijke gegevens invult, of als je je niet identificeert.

Voorlopige teruggaaf

Als je de algemene heffingskorting maandelijks van de Belastingdienst krijgt in de vorm van een voorlopige teruggaaf (VT), moet je de uitbetaling direct laten herzien of stopzetten wanneer je gaat werken. Anders krijg je mogelijk te veel heffingskorting, omdat je werkgever ook (een gedeelte van) de algemene heffingskorting verrekent met je loon. Het te veel ontvangen bedrag moet je terugbetalen aan de Belastingdienst. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de BelastingTelefoon: 0800 - 0543.

Bijstandsuitkering 

Als je gaat werken naast je bijstandsuitkering, moet je werkgever de loonheffingskorting toepassen. De Sociale Dienst doet dit alleen als je werkgever de loonheffingskorting niet volledig kan toepassen.

AOW-uitkering

Als je als alleenstaande of alleenstaande ouder een AOW-uitkering ontvangt, heb je mogelijk recht op de aanvullende ouderenkorting. Je kunt de loonheffingskorting dan het beste laten toepassen door de Sociale Verzekeringsbank.

Meer informatie 

Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst of bel de BelastingTelefoon: 0800 - 0543, bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.